Even Voorstellen

vz2

Wij zijn alweer enkele maanden in het jaar 2021, en wij leven in een wereld die veranderd is. Een vreemde tijd voor iedereen, waarin het coronavirus ons allerlei beperkingen oplegt, is het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH) er nog steeds in geslaagd om binnen de opgelegde kaders zoveel mogelijk aan de slag te blijven, en maak ik allereerst van de gelegenheid gebruik om aftredend voorzitter Frans Tiggelman een woord van dank toe te zeggen. Frans is jarenlang een verdienstelijk voorzitter geweest van het CHOH, een verantwoordelijke taak die hij met verve bekleedde. Geen eenvoudige taak, maar Frans heeft zijn taken tot het eind van zijn voorzitterschap graag volbracht. En nu de taak aan mij om de voorzittershamer over te nemen, en dus stel ik mij kort aan u voor.

Mijn naam is Anjo Coervers en vanaf maart 2021 de nieuwe voorzitter van het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH). Als huurder van HEEMwonen kan ik mij heel goed verplaatsen in de gedachten en de problematiek waar de huurder mee te maken kan krijgen en zie het daarom ook als een van mijn taken om voor de huurdersbelangen op te komen. Niet alleen de huurdersbelangen, maar ook de bestuurlijke belangen van het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH) zijn belangrijk. Voeg hierbij ook nog eens de coördinerende eigenschappen welke deze taak met zich meenemen dan bent u het met mij eens als ik zeg, werk genoeg, laten wij de schouders er onder zetten.

Er zullen voor mij drukke en enerverende tijden aanbreken om ingewerkt te raken, maar ik ben blij dat ik verzekerd ben van de ondersteuning en kundigheid die mij de medebestuursleden van het CHOH zullen geven.

Voor nu zeg ik, blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Anjo Coervers, voorzitter CHOH


Mijn naam is Hans Janssen.

Ik ben 63 jaar, gehuwd, 2 kinderen en 2 kleinkinderen.

Opgegroeid in Nieuwenhagen en de laatste jaren wonen wij in Nieuwenhagerheide.

Wij huren al vanaf 01-05-1985, destijds via Woningvereniging Het Goede Huis, bij HEEMwonen.

Afgelopen Oktober zag ik de oproep van CHOH en Welsun, waarin zij aangaven op zoek te zijn naar nieuwe gemotiveerde leden. Na een zeer aangenaam en informatief introductiegesprek, heb ik mij aangemeld bij Buurt Belangen Vereniging Nieuwenhagen. (BBVN)

Via de BBVN ben ik afgevaardigd naar het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH), waarin ik op 24-03-2021 tijdens de Algemene Vergadering officieel wordt gekozen tot Penningmeester.

Ik ben sinds 1990 werkzaam als leidinggevende in diverse grote magazijnen en internationale distributiecentra. De eerste 20 jaar hiervan als Operationeel eindverantwoordelijke en de laatste jaren steeds meer als Projects- & Administration- Supervisor, waarin ik als ISO-TS / IATF (Kwaliteitsborging systemen) auditor fungeerde.

Mijn hobby’s zijn: wandelen, fietsen, lezen.

Ik hoop dat ik de komende jaren een positieve rol kan en mag spelen bij de BBVN om ontstane problemen op te lossen en of te voorkomen en met mijn collegae afgevaardigden bij het CHOH kan bijdragen aan een positieve dialoog, tussen huurders en HEEMwonen.

Met vriendelijke groet,

Hans Janssen

PS:    De BBVN is nog steeds opzoek naar nieuwe leden.


Jos Schmeitz, woont in en huurt vanaf midden 1991 een woning van in beginsel, de Woningstichting Schaesberg, later Hestia en thans HEEMwonen. En neemt vanaf 1995 met medebestuursleden van de voormalige Huurders Belangen Vereniging “Aan de Baan” -sinds augustus 2018 overgegaan in de “Stichting Bewoners Belangen mijnMIJNbuurt”- deel aan overleggen met betrekking tot het huurcomplex van Heemwonen in de Mijnbuurt. Hiernaast heeft dit bestuur vanaf het eerste begin ook deelgenomen aan de overleggen in het Buurtbeheer Mijnbuurt. Het eerste belangrijke onderwerp waarmee ik als beginnend medebestuurslid van de HBV te maken kreeg was het in 1995 vervangen van de geisers en cv-ketels door een combiketel. Om de buurt visueel op te frissen werden er afspraken gemaakt om de standaard bruine kleur van de kozijnen te vervangen door drie kleuren naar keuze. In 2005 zijn “in huurderstermen de (B,K,T)” badkamer, keuken en toilet gerenoveerd. In 2011/12 zijn ramen en kozijnen vervangen door kunststof kozijnen en dubbel glas, inclusief isolatie van de vloer op de begane grond. Verder zijn de huurverhoging, onderhoudsklachten, vocht- en andersoortige problemen en overlast door ratten aan de orde gekomen en vrijwel altijd, zij het -op termijn- opgelost.  Al deze zaken zijn tot stand gekomen door overleg met verhuurder, bestuur van de HBV en huurders. Dit is een opsomming van de meest belangrijke zaken.
Ik ben geen voorstander van geraniums, dit is niet alleen vanwege de geur, maar nu er door mijn pensionering meer ruimte in mijn vrije tijd is ontstaan, en ook mede door de oproepen in de nieuwskrant van Welsun en in het blad “Aan Tafel” om bestuursleden en mijn interesse op het gebied van huurderswerk heb ik het besluit genomen om me samen met andere geïnteresseerden in te zetten voor niet alleen de MIJNbuurt, maar voor het gehele woningbezit van Heemwonen. Daarnaast wil ik toch ook wel een oproep doen aan de jongere onder de huurders om zich te (gaan) oriënteren in het huurderswerk, het is een uitermate interessante materie. Het principe “Samen Sterk” is ook van toepassing voor de huurdersvertegenwoordiging. Voor de continuïteit van de huurdersvertegenwoordiging is een gelaagde leeftijdsopbouw van belang. Door gemotiveerde en onderbouwde deelname aan overleggen met de verhuurder op verschillende niveaus over de meest uiteenlopende zaken en mede door toepasselijke opleidingen wordt er gewerkt aan vergroting van het kennisveld van de huurdersvertegenwoordiging die ten goede komen aan alle huurders van Heemwonen.

Graag uitnodigend.

Met vriendelijke groet

Jos Schmeitz