contact
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Nimmer mag dit bericht worden beschouwd, noch geïnterpreteerd worden als het aangaan van enige verplichtingen van de kant van CHOH. CHOH waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van dit e-mailbericht, en sluit elke aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik van dit e-mailbericht en haar inhoud. Personen anders dan de geadresseerde mogen de inhoud noch openbaar maken, noch verspreiden of wijzigen, noch handelen op grond van de inhoud.
Captcha image 3918Captcha image 4282Captcha image 7014Captcha image 1144Captcha image 9338Captcha image 9725
 

Centraal Huurders Overleg Heemwonen (CHOH)
Secretariaat: Hovenstraat 132 F

6374 HG Landgraaf

06-87 737 226