Nieuws 2015
 
(02-09-2015)
Invoering nieuw woningwaarderingsstelsel (WWS) per 1 oktober
Het woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntenstelsel waarmee de maximale huurprijs van een huurwoning wordt berekend, verandert per 1 oktober. De WOZ-waarde van een woning gaat een groot deel uitmaken van het puntentotaal. Dat betekent dat huurders belanghebbenden zijn geworden bij de WOZ-beschikking. Door schommelingen in de maximale huurprijs kunnen sommige huurders die nu al (bijna) de maximale huurprijs betalen, huurverlaging vanaf 1 oktober aanvragen. De gemiddelde maximale huurprijs blijft gelijk, maar lokaal kan er veel schommelen. Als de maximaal toegestane huur van een woning onder de prijs (kale huur) zakt die huurders nu betalen, kunnen zij nu al huurverlaging per 1 oktober aanvragen. Specifiek huurders met een gepeperde huur die in een minder populaire wijk in een stad of in een krimpregio wonen maken daardoor kans op huurverlaging. Daarnaast noemt minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer Utrecht en Amersfoort als plaatsen waar de gemiddelde maximale huurprijs omlaag gaat. In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag stijgt de gemiddelde maximale huur, al kunnen de wijzigingen ook daar in specifieke gevallen tot huurverlaging leiden.
WOZ-waarde opvragen
Huurders die al bijna de maximale hbuur betalen, doen er dus goed aan om de WOZwaarde van hun woning op te vragen. Dat kan door de WOZ-beschikking op te vragen bij de gemeentelijke belastingdienst. Huurders kunnen natuurlijk ook bij de verhuurder naar de WOZ-waarde vragen. In sommige gevallen zetten verhuurders de WOZ-waarde al op het jaarlijkse huurverhogingsvoorstel. Vanaf volgend jaar moeten gemeenten de WOZ-beschikking ook aan huurders sturen.
Stijgende maximale huurprijzen
De WOZ-punten gaan de punten voor de categorieën schaarstegebied, woonomgeving en woonvorm vervangen. Ook de puntenaftrek voor eventuele hinderlijke situaties (zoals geluidsoverlast) komen te vervallen. De Woonbond wijst er op dat er de afgelopen jaren veel punten aan het systeem zijn toegevoegd, waardoor de huurprijzen te veel ruimte krijgen om te stijgen.
(20-08-2015)
Digitale training helpt (ouderen) veiliger wonen
Wat doet u als de bloemenbezorger aan de deur zegt dat hij de bloemen wel even voor u in de vaas wil zetten? Laat u hem binnen? Wat weet u over een dergelijke babbeltruc?
Welke vluchtroute neemt u als er brand is? Ooit over nagedacht? En kent u de tips om een inbraak of overval zoveel mogelijk te voorkomen? Leer in deze eenvoudige en leuke digitale training Veilig Wonen wat u zelf kunt doen om veilig te wonen. Gewoon thuis, achter uw eigen computer, of samen met familie of een verzorger. Van jong tot oud:
iedereen wil graag een veilig thuis. Woon veiliger en doe de training! Kijk op www.woonveiliger.nl/elearning.
(23-06-2015)
Woningwet 2015
Op 17 juni 2015 vond de Startbijeenkomst "Woningwet op Weg" plaats in De Woonindustrie te Nieuwegein. Hier werden wij om 9.30 uur verwelkomd. Namens het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH) namen wij met drie personen deel aan deze bijeenkomst. Minister Blok (Volkshuisvesting, M.B.Z.) gaf uitleg over de nieuwe woningwet, hij vertelde onder andere dat gemeenten, coöperaties en huurdersvertegenwoordigers gezamenlijk aan tafel moeten. De nieuwe woningwet geeft huurders(vertegenwoordigers) nieuwe rechten en plichten. De nieuwe woningwet treedt per 1 juli 2015 in werking. Verder waren er discussies, die gevoerd werden door onder andere Aedes, Woonbond, de toezichthouders en de stakeholders over de nieuwe woningwet. Minister Blok sprak aan het einde van de middag het slotwoord en bedankte iedereen voor de getoonde inzet en hoopte op een goede samenwerking. Na de lunch, waren er verschillende workshops (9 stuks), waarvan wij aan twee stuks hebben deelgenomen, namelijk Prestatieafspraken en Huurders aan tafel. Na een korte cabaret voorstelling, was de afsluiting, rond 17.00 uur. 
Voor meer informatie, betreffende de nieuwe woningwet,
verwijzen wij U graag naar de site  van de Woonbond, of het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
(29-04-2015)
Blijf bij
Uw huurdersorganisatie vindt het belangrijk U snel op de hoogte te kunnen houden van ontwikkelingen die voor U als huurder van belang zijn. Daartoe zal zij in de toekomst regelmatig (digitale) nieuws gaan verzenden en on-line enquêtes houden. Wij zijn dan ook druk doende een adressenbestand op te bouwen dat een en ander mogelijk maakt. In verband hiermee verzoeken wij U, mits U eïnteresseerd bent in de nieuwsbrief en het niet erg vindt om af en toe Uw mening te geven, Uw emailadres aan ons door te geven (U mag daarnaast natuurlijk ook Uw gewone adres doorgeven). U hoeft geen lid te zijn van een huurdersorganisatie om Uw gegevens door te geven. Met het doorgeven van deze gegevens geeft U toestemming om deze op te nemen in de geautomatiseerde administratie die Uw huurdersorganisatie samen met het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen voert.
Doorgeven van de gegevens kan via het zenden van een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp “Nieuws”
(vergeet niet Uw naam en, zo U wilt, Uw adres te vermelden).

Centraal Huurders Overleg Heemwonen (CHOH)
Secretariaat: Hovenstraat 132 F

6374 HG Landgraaf

06-87 737 226